Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Kỹ năng Quản lý dự án

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý dự án cho các cán bộ nòng cốt thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, ngày 10/5,  Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến đã tổ chức lớp Quản lý dự án. Các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án, chu trình quản lý dự án; Định hướng chương trình và xác định vấn đề ưu tiên cần can thiệp; Thiết kế dự án; Xây dựng khung logic cho dự án; Lâp kế hoạch hoạt động cho dự án và kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả; Giám sát và đánh giá dự án... là những nội dung của khóa đào tạo. Với những nội dung sát thực tế và nhu cầu nâng cao kiến thức, khóa tập huấn đã thu hút sự tham gia của trên 30 học viên bao gồm Ban giám đốc, thư ký dự án của 8 Bệnh viện vệ tinh và các cán bộ nòng cốt thuộc Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 14/5, khóa học đã thành công tốt đẹp. Các học viên đã nắm được kiến thức cơ bản về quản lý dự án và chu trình quản lý dự án; Xác định được vấn đề cần can thiệp, phân tích được cây vấn đề và mục tiêu, thiết kế dự án; Xây dựng được khung logic phục vụ cho việc giám sát và đánh giá dự án và Áp dụng được những kiến thức, kỹ năng để hoàn chỉnh các nội dung cơ bản 4 dự án thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai: Dự án khám chữa bệnh; Dự án đào tạo - chỉ đạo tuyến; Dự án công nghệ thông tin; Dự án truyền thông - giáo dục sức khoẻ.

 Đỗ Hằng

TTĐT - CĐT

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image