Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Lần đầu tiên, Bệnh viện Bạch Mai tuyển sinh BSCK I, BSCK II và BSNT

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 22/1/2010 và Quyết định số 1876/ QĐ-BYT ngày 3/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ thí điểm đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ chuyên khoa cấp II và bác sỹ nội trú cho Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai đang tuyển sinh đào tạo bác sỹ chuyên khoa I cho chuyên ngành: Truyền nhiễm và Gây mê hồi sức; bác sỹ chuyên khoa II cho chuyên ngành Ngoại tiêu hóa và Thần kinh.

Hình thức đào tạo: Học thực hành tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai (học lý thuyết qua mạng, tư học... và tập trung tối đa thời gian cho thực hành bệnh viện, các thủ thuật, can thiệp)... Thời gian đào tạo: 2 năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tải file đính kèm.

- Đơn xin dự tuyển CKI và CKII (mẫu đơn dành cho thí sinh thuộc biên chế nhà nước)

- Đơn xin dự tuyển CKI và CKII (mẫu đơn dành cho thí sinh không thuộc biên chế nhà nước)

- Thông báo tuyển sinh CKI và CKII

- Thông báo tuyển sinh BSNT khóa 1 năm 2010

- Đơn xin dự tuyển BSNT

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image