Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Môi trường không khói thuốc – Cần một lộ trình

Ngày 10/4, Bnh vin Bch Mai đã tiếp đoàn công tác ca Công đoàn Y tế Vit Nam  do bà Trn Thanh Tâm, Phó Ch tch Công đoàn ngành đến giám sát vic thc hin xây dng môi trưng bnh vin không thuc lá. Tiếp đoàn v phía Bnh vin Bch Mai có GS.TS. Ngô Quý Châu, Phó Giám đc Bnh vin, Giám đc Trung tâm Hô hp; BSCK II Đinh Th Kim Liên, Ch tch Công đoàn Bnh vin, Giám đc Trung tâm Dinh dưng; TS. Nguyn Quc Tun, Trưng phòng Kế hoch tng hp; Ths Vũ Tiến Dũng, Trưng phòng T chc cán b và lãnh đo các đơn v ca Bnh vin Bch Mai…

Thay mt bnh vin, TS Nguyn Mai Hng, Phó ch tch Công đoàn Bnh vin đã báo cáo kết qu ba năm trin khai thc hin môi trưng bnh vin không khói thuc lá. Theo đó: 100%  các đơn v trong bnh vin đã tham gia ký cam kết “Xây dng môi trưng cơ s y tế không hút thuc lá”; Đưa tiêu chun cm hút thuc lá và tiêu chí kim tra hàng năm; Ph biến ni quy phòng chng thuc lá cho bnh nhân và ngưi nhà bnh nhân thông qua các bui hp Hi đng ngưi bnh... Trong ba năm t 2010 – 2012, toàn b 50 khoa, phòng, đơn v trong bnh vin và các đa đim tp trung đông ngưi đu có bin cm hút thuc lá và các bng tuyên truyn v tác hi ca thuc lá. Trong khu vc điu tr ca bnh vin tuyt đi không có hin tưng hút thuc lá...

Sau bui giám sát thc tế trong bnh vin, Bà Trn Thanh Tâm, Phó ch tch Công đoàn Ngành Y tế Vit Nam phát biu: Qua bui kho sát thc đa, có th thy Bnh vin Bch Mai đã trin khai thc hin qua tuyên truyn giáo dc bng các bng biu, áp phích và phát đng thi đua trong bnh vin. Đánh giá giai đon 1 có th nói bnh vin đã làm tt công tác tuyên truyn vn đng không hút thuc lá. Trong giai đon tiếp theo, mong rng bnh vin có các kế hoch c th đ xây dng bnh vin hoàn toàn không khói thuc.

KS Đ Trng Tài, Trưng phòng Hành chính Qun tr chia s: Bnh vin Bch Mai mt ngày có khong 15 nghìn lưt ngưi ra vào, bao gm: 2000 cán b công chc; khong 2000 lưt hc viên; 4000 bnh nhân ngoi trú; 3000 bnh nhân ni trú, đi theo chăm sóc cho 3000 bnh nhân ni trú ti thiu mi ngưi có 1 ngưi nhà là 3000 ngưi nhà, ri khách đến thăm bnh vin, thăm bnh nhân, các nhân viên bo v Cng lc, nhân viên quét dn v sinh Nam An do bnh vin phi thuê thêm... Có th nói hàng ngày, ra vào Bnh vin Bch Mai là mt xã hi thu nh vi đ mi thành phn trong xã hi. Đ qun lý, tuyên truyn, giám sát khoảng 15.000 con ngưi là vic rt khó. Bnh vin nên có phòng dành cho ngưi hút thuc lá, có bin ch dn rõ ràng đ nhng ngưi nghin thuc đến khu vc dành cho ngưi hút thuc lá.

GS.TS. Ngô Quý Châu, Phó Giám đc bnh vin chia s vi đoàn công tác: Vic thc hin môi trưng y tế không khói thuc là điu chúng tôi rt mong mun, nhưng đúng là cn có mt l trình và có s tham gia ca toàn xã hi. T vic tuyên truyn, giáo dc, vn đng đến cưng chế... Chúng ta cn có và sử dụng Qu phòng chng tác hi thuc lá đ h tr các hot đng truyn thông, h tr tư vn cai nghin, tr giá thuc cai nghin. Vi giá thuc hỗ trợ cai nghin hin nay, thuc  varenicline (Champix) giá mt liu thuc khoảng 6,5 triu đng/3 tháng thì cũng là gánh nng cho ngưi mun cai thuc.

góc đ qun lý, bệnh viện đã và sẽ tiếp tục trin khai mt s hot đng: tổ chức sinh hoạt, hội thảo về tác hại của hút thuốc và các biện pháp hỗ trợ cai nghiện, nhc nh các cán b bnh vin không đưc hút thuc lá, h thng điu dưng trưng nhc nh bnh nhân và ngưi nhà bnh nhân không hút thuc lá trong bnh vin, Phòng Hành chính qun tr s b trí thêm các bin bng không hút thuc lá, b phn truyn thông đã và tiếp tc phát thanh truyn thông v không hút thuc lá trong bnh vin. Tuy nhiên đ có mt môi trưng hoàn toàn không khói thuc tại Bnh vin Bch Mai thì cn có mt l trình. Tc mt cn tiếp tc tuyên truyn sâu rộng về tác hại của việc hút thuốc chủ động và thụ động, vn đng không hút thuc lá, hỗ trợ người nghiện thuốc lá cai nghiện...

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image