Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Người lao động đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Trước nhiều băn khoăn của người lao động về việc mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện như thế nào, ông Đinh Duy Hùng- Phó trưởng Ban Thu- BHXH Việt Nam cho biết:

Về mức đóng:

Tổng mức đóng BHXH bắt buộc (cả 5 chế độ) hiện nay là 26% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, trong đó:

- Người lao động đóng bằng 8%;

- Người sử dụng lao động đóng bằng 18%, trong đó chia ra 3% đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, do người sử dụng lao động đóng toàn bộ; 1% đóng vào quỹ tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp, do người sử dụng lao động đóng; 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất, do người lao động đóng bằng 8%, người sử dụng lao động đóng bằng 14%.
Mức đóng BHYT: Hiện tại mức đóng BHYT bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHYT, hiện nay tỷ lệ chung là 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%

* Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp: Mức đóng của người lao động 1%, người sử dụng lao động bằng 1%; ngân sách nhà nước hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng BHXH tự nguyện: bằng tỷ lệ % mức thu nhập do người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Phương thức đóng

Theo ông Đinh Duy Hùng, phương thức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện hằng tháng. Riêng người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì có thể đóng theo phương thức hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

nguoi-lao-dong.jpg

Người lao động tham gia BHXH, BHYT là góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững 

Phương thức đóng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chỉ đóng BHXH bắt buộc: 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện: Hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng, thời gian đóng tối đa là 05 năm (60 tháng); hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng, chỉ áp dụng với đối tượng đã đủ tuổi đời (nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên) còn thiếu tối đa không quá 10 năm (120 tháng) thì đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở  1.210.000 đồng/tháng

Theo hướng dẫn mới nhất của BHXH Việt Nam về thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới cho biêt, áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/5/2016 đối với: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2; Khoản 4, Điều 123 Luật BHXH năm 2014; Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT năm 2008, Luật Việc làm năm 2013, hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Các đối tượng nêu trên đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2016.

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 24.200.000 đồng/tháng (1.210.000 đồng/tháng nhân (x) 20 lần).

Áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

Với đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT, từ ngày 1/5/2016 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/5/2016 thì cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2016.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/6/2016, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng.

Nguồn Suckhoedoisong.vn

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image