Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

QUY ĐỊNH BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN

QUY ĐỊNH BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN

1.      Thời gian: không quá 10 phút.

2.      Hình thức trình bày: PowerPoint

3.      Yêu cầu đối với báo cáo:

-         Số lượng: không quá 30 slides

-         Mỗi slide không quá 10 dòng

-         Mỗi dòng không 10 quá chữ

-         Tránh trình bày bảng hay hình quá phức tạp

-         Bảng mã: Unicode

-         Cỡ chữ : tên báo cáo cỡ chữ 32-40, nội dung cỡ chữ 24-28

4.      Bố cục:  Gồm các phần

-         1 slide trình bày tên đề tài, các tác giả và đơn vị thực hiện nghiên cứu

-         Đặt vấn đề

-         Mục tiêu nghiên cứu

-         Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

-         Kết quả và bàn luận

-         Kết luận

-         Kiến nghị (nếu có)

5.      Yêu cầu đối với báo cáo viên:

-    Gửi bài trước cho Ban Tổ chức Hội nghị để tránh lỗi phông và sắp xếp trước theo trình tự báo cáo.

-    Phải tuân thủ thời gian quy định của Hội nghị ( cần tập thuyết trình trước để đảm bảo thời gian)

-    Sau khi báo cáo xong sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Chủ tịch Đoàn và của các đại biểu. Khi trả lời, cần trả lời thẳng vào câu hỏi để tránh mất thời gian của Hội nghị.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image