Responsive Image

DetailController

Bảng giá dịch vụ bệnh viện

Quyết định số 2672/QĐ-BM ngày 04/10/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 của Bệnh viện Bạch Mai

2672 QĐ BVBM 04.10 13

Click tải file chi tiết: DOWNLOAD

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image