Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Ra mắt Hội đồng giáo dục và đào tạo BV Bạch Mai

Ngày 14/9, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ ra mắt Hộiđồng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời tổ chức phiên họp toànthể hội đồng lần thứ nhất. Hội đồng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Bạch Mai gồm51 thành viên là trưởng các Trung tâm, Viện, Khoa, Phòng của bệnh viện. Trênnguyên tắc tôn trọng và kế thừa kiến thức của các thế hệ trước, Hội đồng Giáodục và Đào tạo còn có Ban Cố vấn gồm 18 thành viên là các giáo sư đầu ngành đãnghỉ hưu.

Với chức năng là một tổchức tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện về mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạchdài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục, đào tạo của bệnh viện..., Hội đồngGiáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ: Tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện xây dựng chiếnlược, phát triển các loại hình giáo dục đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầuphát triển của bệnh viện và của ngành và thẩm định, phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc Bệnh viện, TS.BSCCNguyễn Quốc Anh cho biết: "Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhiều thế hệ thầy thuốc bệnh viện vàhoàn thành nhiệm vụ quan trọng, sứ mạng cao cả mà Bộ Y tế giao, với mong muốnquyết tâm xây dựng Bệnh viện Bạch Mai thành một trung tâm đào tạo nguồn nhânlực y tế chất lượng cao ngang tầm với khu vực, phát triển và hoàn thiệnmô hình bệnh viện trọng điểm tham gia đào tạo nhân lực y tế cho ngành, Ban Giámđốc Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định thành lập Hội đồng Giáo dục và đào tạo.Thành viên của Hội đồng là tập hợp các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các chuyênkhoa của bệnh viện bên cạnh đội ngũ các thầy cô cố vấn, là các giáo sư, chuyêngia đầu ngành tâm huyết về giáo dục đào tạo.

Đồng thời với Lễ ra mắtHội đồng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiến hành phiên họptoàn thể hội đồng lần thứ nhất với mục đích là thảo luận, đóng góp ý kiến đểhoàn chỉnh chiến lược giáo dục đào tạo của bệnh viện, đánh dấu thời khắc quantrọng khi bệnh viện chuẩn bị kỷ niệm 100 năm và công tác đào tạo của bệnh việnsẽ chuyển sang một giai đoạn mới - được quản lý tập trung mang tính chuyên nghiệp,với trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bám sátnhu cầu xã hội, đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo cũng như phương pháp dạyhọc với việc áp dụng các phương pháp mà các cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giớiáp dụng, ứng dụng công nghệ trong đào tạo, phát huy được tiềm năng của tấtcả các đơn vị, hệ thống trang thiết bị hiện đại trong toàn bệnh viện và phù hợpvới nhu cầu thực tiễn của các cơ sở y tế.

Đỗ Hằng

TTĐT - CĐT

Mời các bạn theo dõi bài phát biểu của TS. Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục và đạo tạo BV Bạch Mai tại Lễ ra mắt và họp phiên toàn thể Hội đồng giáo dục và đào tạo Bệnh viện Bạch Mai lần thứ nhất 14/9/201 ở file đính kèm:

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image