Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Nguyễn Thị Ngọc 63T - chị gái bệnh nhân Nguyễn Anh Tuấn sn1968 quê Ý Yên, Nam Định cảm ơn tập thể BS, y tá, ĐD khoa Tiêu hóa, đặc biệt là BS Khanh

346 1

346 2

346 3

346 4

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image