Responsive Image

DetailController

Thông báo và tin mời thầu

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2024 (vòng 1) của Bệnh viện Bạch Mai

Click tải phụ lục và tài liệu đính kèm:

1. Phụ lục 1: Download

2. Phụ lục 2: Download

3. Danh mục tài liệu ôn tập: Download

​​​​​​​4. QĐ Quy Chế Tổ chức và hoạt động của BVBM: Download
 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image