Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Thông báo về đăng ký nhu cầu đào tạo, chỉ đạo tuyến năm 2010

Hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai đang chuẩn bị kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến năm 2010 để trình Bộ Y tế phê duyệt. Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến được giám đốc bệnh viện giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này. Để Trung tâm xây dựng và điều phối kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho các bệnh viện, đề nghị các bệnh viện tuyến dưới gửi bản đăng ký kế hoạch (theo mẫu đính kèm) về Bệnh viện Bạch Mai theo địa chỉ:

Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

78 - Đường Giải Phóng - Quận Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại - fax: 043.868.6391

Mời các bạn download 2 file đính kèm:

Công văn của Bệnh viện Bạch Mai gửi các đơn vị có nhu cầu đào tạo, chỉ đạo tuyến 2010

Phiếu đề xuất nhu cầu đào tạo, chỉ đạo tuyến

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image