Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Thông báo về việc nhân danh bệnh viện Bạch Mai để tạo tài khoản cá nhân

Hiện nay, Bệnh viện chưa có chủ trương tạo tài khoản trên trang fanpage và các trang mạng xã hội khác. Mọi thông tin chính thống về hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai được đăng trên website duy nhất tại địa chỉ: http://bachmai.gov.vn/
scan1.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image