Responsive Image

DetailController

Thông báo và tin mời thầu

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Bệnh viện Bạch Mai

Click tải phụ lục chi tiết:
1. Phụ lục 1: Download
​​​​​​​2. Phụ lục 2: Download

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image