Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của anh Lê Trung Dũng, con trai BN Lê Trung Tý cảm ơn y bác sỹ TT Y học hạt nhân và Ung bướu. Đặc biệt là PGS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc TT, bác sỹ Phạm Văn Thái, Hoàng Công Tùng, Hộ lý Phạm Thị Tuyết Nhung, Cử nhân Nguyễn Thị Loan

TCO 12041152

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image