Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của Anh Nguyễn Quốc Thịnh - Anh trai bệnh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Lưu cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng TT Bệnh Nhiệt đới đặc biệt là BS Cường, BS Trà, BS Kim Anh, Chị Thu, Chị Phương điều dưỡng...

3037 1

3037 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image