Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Xuân Hiến -bố bệnh nhân Nguyễn Xuân Đông cảm ơn Ban Lãnh đạo bệnh viện, các bác sỹ, y tá, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực đặc biệt là bác sỹ Huy

TCO 194 1257 1

TCO 194 1257 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image