Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của bệnh nhân Đặng Tiến Dũng cảm ơn các y bác sỹ của TT Y học hạt nhân &U bướu đặc biệt là bác sỹ Cẩm Phương, bác sỹ Tùng, bác sỹ Bùi Quang Lộc, điều dưỡng Trần Thị Hiền, Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Đào, hộ lý Lê Thị Thu Kiểm

tco 1402 1

tco 1402 2

tco 1402 3

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image