Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của BN Phạm Thị Tịnh cảm ơn các y bác sỹ điều dưỡng khoa C3 Viện Tim mạch. Đặc biệt là TS Phan Đình Phong, bác sỹ Lê Võ Kiên cũng e kíp làm thủ thuật, bác sỹ Thủy, Hiền, điều dưỡng Nhung, Minh Trang

TCO 0404 1064 1

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image