Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của chị Phạm Lan Hương - vợ bệnh nhân Đại Vĩnh Lâm cảm ơn y bác sỹ, điều dưỡng Khoa Phẫu thuật tiêu hóa - gan mật tụy... đặc biệt là bác sỹ Ngọc Hùng - Trưởng khoa, bác sỹ Hội, điều dưỡng trưởng Trang, điều dưỡng Thủy..

TCO 2904 1363 1

TCO 2904 1363 2

TCO 2904 1363 3

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image