Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của chị Trương Thị Thu Mùi - vợ bệnh nhân cảm ơn tập thể y bác sỹ, điều dưỡng Trung tâm Hồi sức tích cực đặc biệt là bác sỹ Nguyễn Văn Huy, Ngô Huỳnh Đức và KTV Lê Ngọc Tú - TT Phục hồi chức năng

TCO 29041396

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image