Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn, ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo và cán bộ y tế BV Bạch mai đã kịp thời đến hỗ trợ TP Đà Nẵng đến nay đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19

2440 KHTH2020

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image