Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Lương Thị Hải, Bắc Ninh khen ngợi thái độ tiếp đón bệnh nhân của BS Nguyễn Thị Ngoan phòng 311 Khoa Khám bệnh. Đồng thời phản ánh thái độ tiếp đón bệnh nhân chưa tốt của 1 bác sỹ nữ

TCO 2503080521963 1

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image