Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng con gái bệnh nhân Nguyễn Văn Phương - Hà Tĩnh cảm ơn tập thể y, bác sỹ TT Hô hấp đặc biệt là Bác sỹ Phan Thu Phương, Bác sỹ Đoàn Thị Phương Lan, BS Phạm Ngọc Hà, Điều dưỡng Nguyễn Thị Toán, Nguyễn Thị Thu Vân

TCO 1705 0902 1650 1

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image