Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Nguyễn Thị Vân mẹ bệnh nhân Trần Thị Phương Loan cảm ơn tập thể y, bác sỹ Trung tâm bệnh nhiệt đới đặc biệt là BS Đoàn Thu Trà, BS Liễu, điều dưỡng Oanh, Phương, Lan, Phượng, Ánh

2016

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image