Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Trần Thượng Hương - con gái BN Trần Hưng Vượng 64T cảm ơn tập thể Khoa PT Tiêu hóa - Gan Mật Tụy, đặc biệt là BS Hùng, ĐD Trang, Mai Anh, Kim Anh, Linh, Hằng, Thắng, em Tuấn thực tập..

TCO 211 20video 35 1

TCO 21120video 35 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image