Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Trịnh Thị Ánh, Lê Thị Huệ, Lê Thị Hồng - là các con của bệnh nhân Phạm Thị Quế đ/c: xã Bắc Lương - huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cảm ơn tập thể BS, y tá, ĐD Phòng Q3B Viện Tim mạch, đặc biệt là BS Hoàng Việt Anh, BS Dũng, Phúc

thu cam on 8.1.2019

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image