Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bà Vũ Thị Kim Anh là em gái bệnh nhân Vũ Thị Vân Anh cảm ơn tập thể y, bác sỹ Khoa Tiêu hoá đặc biệt là BS Hoàng Văn Chương, Lỗ Thị Yến, Điều dưỡng Lê Thị Thanh Lam, Nguyễn Thị Hằng

2479

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image