Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bệnh nhân Đinh Hữu Hợi 79T, đ/c: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam cảm ơn các BS, ĐD Trung tâm Hô hấp, đặc biệt là BS Hạnh, Nguyệt, ĐD Kim Anh

279 images

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image