Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của bệnh nhân Nguyễn Thị Liêm cảm ơn Giám đốc Bệnh viện GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn cùng Ban lãnh đạo Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

Scan1000111 1

Scan1000111 2

Scan1000111 3

Scan1000111 4

Scan1000111 5

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image