Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của người nhà Bệnh nhân Nguyễn Văn Thông Phan Bội Châu - Nam Đàn - Nghệ An, gửi cảm ơn Giám đốc Bệnh viện, Ban giám đốc cùng các Bác sĩ, và Điều dưỡng Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Mạch mai

e7cf4a6785d2758c2cc3

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image