Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Ngô Tuấn Sơn chồng bệnh nhân Trần Thị Huyền, 1974 cảm ơn tập thể y, bác sỹ Khoa GMHS, Khoa Phẫu thuật thần kinh đặc biệt là BS Nguyễn Thế Hào, Phạm Thị Thuỳ Trang, Điều dưỡng Phạm Đức Tới, Nguyễn Thị Phương, Cao Xuân Hồng...

TCO 2752

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image