Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Nguyễn Đình Cảnh là con trai của bệnh nhân Nguyễn Đình Phương, SN 1955, Triệu Sơn, Thanh Hoá cảm ơn Ban Giám đốc BV, tập thể y, bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp đặc biệt là BS Nguyễn Ngọc Hùng, Điều dưỡng Nguyễn Thu Trang

2473TCOa ngoai

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image