Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Phạm Thanh Hải- người nhà BN Phạm Xuân Cảnh đ/c: Hải Hậu, Nam Định cảm ơn khoa Tiêu hóa, đặc biệt là BS Chương, ĐD Cương, Dung, Quất và hộ lý.

1606 1

1606 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image