Responsive Image

DetailController

Hộp thư bạn đọc

Thư của ông Trần Văn Thịnh đ/c; xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cảm ơn tập thể khoa Thần kinh, đặc biệt là BS Thành, cảm ơn tập thể Trung tâm PHCN, đặc biệt là BS Hà, Đạt, ĐD Thanh, Thu, KTV Tú B

TCO 20 3639

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image