Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện Bạch Mai

Chiều 20 tháng 3 năm 2023, Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức tổng kết khóa tập huấn “Nâng cao năng lực Quản lý chất lượng và áp dụng LEAN SIXSIGMA nhằm giảm lãng phí, nâng cao an toàn và chất lượng dịch vụ đào tạo chỉ đạo tuyến, khám chữa bệnh” cho các thành viên mạng lưới Quản lý chất lượng trong bệnh viện.

Untitled Panorama2

Quản lý chất lượng Bệnh viện là công tác then chốt và quan trọng giúp duy trì hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, tin cậy, hiệu quả. Từ nhiều năm qua, Bệnh viện đã chủ trương xây dựng hệ thống mạng lưới Quản lý chất lượng rộng khắp ở các đơn vị, là cánh tay nối dài của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng giúp rà soát, nắm bắt các vấn đề chất lượng, đồng thời hỗ trợ triển khai các hoạt động đo lường chất lượng, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh tại các đơn vị. Với vai trò, nhiệm vụ to lớn như vậy, việc nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ mạng lưới Quản lý chất lượng là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, dưới sự hỗ trợ của Viện Năng suất Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, gần 200 cán bộ là các thành viên thuộc mạng lưới Quản lý chất lượng Bệnh viện đã được cập nhật những kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để thực hiện công tác Quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu và triển khai hiệu quả hoạt động Quản lý chất lượng tại bệnh viện.

tap huan QLCL 1

Giữa muôn vàn khó khăn và thách thức, trong bối cảnh hiện nay Bệnh viện vẫn tập trung ưu tiên cho công tác đào tạo, tập huấn giúp cán bộ mạng lưới Quản lý chất lượng có đủ kiến thức, kỹ năng và tự tin thực hiện các hoạt động chất lượng tại đơn vị. Không những chỉ thực hiện các hoạt động tự đào tạo, bệnh viện đã mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ những đơn vị hàng đầu về quản lý chất lượng bệnh viện trong cả nước hỗ trợ, sát cánh cầm tay chỉ việc và kèm cặp cho đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng của bệnh viện.

tap huan QLCL 2

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image