Responsive Image

DetailController

Thông báo và tin mời thầu

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Bệnh viện Bạch Mai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

  1. Số lượng người cần làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm: 238 người.
  2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 11 vị trí việc làm.

Thông tin chi tiết sau đây:

Các phụ lục đính kèm:

1. Chi tiết vị trí việc làm: Tải file

2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Tải file

3. Hướng dẫn viết phiếu dự tuyển viên chức: Tải file
​​​​​​​
 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image