Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4729/UBND-KGVX về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm những tháng cuối năm 2018.

 

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image