Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Đưa thuốc mới chữa viêm gan C vào danh mục Bảo hiểm Y tế

Bộ Y tế mới ban hành Thông tư 30/2018/TT-BYT, quy định Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó có một điểm mới nổi bật là bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chi trả một số loại thuốc điều trị viêm gan C thế hệ mới.

Chú thích ảnh

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image