Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Các khóa đào tạo dự kiến tổ chức tại BVBM từ tháng 5/2009 đến 12/2009

Nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện, được sự chỉ đạo của Bộ y tế, từ tháng 5/2009 đến 12/2009, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến tổ chức đào tạo ở 20 lĩnh vực với 68 khóa đào tạo liên tục. Mọi thông tin chi tiết về các khóa học đề nghị xem ở file đính kèm hoặc liên hệ:

Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: 78 - Giải phóng - Hà Nội

Điện thoại: 04. 386.863.91

Email: dohatc@gmail.com

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image