Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn LEAN SIX SIGMA nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo

Cải tiến chất lượng trong lĩnh vực y tế và trong Bệnh viện rất đặc thù và phức tạp, đòi hỏi phải có cách thức tiếp cận, phương pháp và công cụ phù hợp việc cải tiến để mang lại hiệu quả cao. Trong y tế, tất cả những hoạt động có thể tạo ra giá trị cho người bệnh và nhân viên y tế sẽ được triển khai đồng thời với việc giảm bớt những gì tiêu tốn nguồn lực mà không tạo ra giá trị. Đó cũng là cách giảm lãng phí hữu hiệu, dựa trên thước đo giá trị, không dựa trên cảm tính, dễ dàng tạo được sự đồng thuận. Chính vì vậy, phương pháp quản trị tinh gọn (Lean Six Sigma) đã được đưa vào áp dụng trong lĩnh vực y tế nhằm cải tiến các dịch vụ được tốt hơn và giảm thiểu những lãng phí không đáng có.

Tháng 11/2022, PGS. TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện đã phê duyệt Quyết định thành lập Ban điều phối thực hiện thí điểm Lean Six Sigma; thành lập nhóm dự án triển khai hoạt động ứng dụng Lean Six Sigma tại 03 đơn vị Khoa Khám bệnh, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

lss1

Tại dự án này, dưới sự hỗ trợ của Viện Năng suất Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các thành viên trong nhóm dự án đã được trang bị kiến thức cơ bản cũng như những phương pháp, công cụ cải tiến giúp tối đa hóa sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế nhằm ngăn chặn rủi ro sai sót về mức thấp nhất, mang lại mức an toàn rất cao cho người bệnh và nhân viên y tế; đồng thời tối ưu chi phí vận hành cho tổ chức thông qua hoạt động loại trừ lãng phí như những quy trình, công việc thừa không cần thiết, chờ đợi không cần thiết, di chuyển, thao tác không cần thiết, làm sai phải làm đi làm lại…

abaea9cc5a7e8020d96f

Sau thời gian triển khai các hoạt động của dự án, ngày 28/2/2023 dưới sự chủ trì của Ban Giám đốc, nhóm dự án tại 3 đơn vị: Khoa Khám bệnh; Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu; Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến đã có buổi báo cáo đợt trong khuôn khổ dự án. Tại buổi báo cáo, các đơn vị bước đầu đã nêu ra được những lãng phí và đề xuất các giải pháp cải tiến nhanh, những yêu cầu hỗ trợ đối với các đơn vị liên quan.

e13546febf4c65123c5d

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image