Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Thi tuyển giám đốc bệnh viện: Đừng để 'bình mới rượu cũ'

Cần tránh nguy cơ dùng thi tuyển giám đốc bệnh viện để hợp lý hóa việc bổ nhiệm nhân sự dự kiến nào đó - ý kiến của Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

pgs._ts._l_qun_-_ph_g.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image