Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Chủ thẻ BHYT bãi ngang được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện huyện?

Chủ thẻ BHYT bãi ngang khi đã chuyển không sinh sống tại vùng đó nữa, có thể dùng thẻ BHYT đó để khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện ở địa phương khác hay không?
Trong chương trình giao lưu trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với bạn đọc, có rất nhiều bạn đọc quan tâm đến quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bãi ngang, chúng tôi xin trích đăng ý kiến trả lời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về nội dung này

Bạn đọc  từ mail quyendinh…@gmail.com hỏi: Em được cấp BHYT bãi ngang ở quê (được hưởng 100%) và nơi khám chữa bệnh ban đầu là Trạm y tế xã. Ở quê em dùng bảo hiểm này đi khám ở các bệnh viện tuyến huyện thì được chi trả 100%. Nay em chuyển công tác vào Khánh Hòa, em muốn hỏi là em có thể dùng thẻ này để khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện ở Khánh Hòa được không? Và mức chi trả là bao nhiêu?

Tại sao trên thẻ BHYT lại đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu là ở trạm y tế, có bắt buộc không? Trạm y tế xã có nằm trong tuyến huyện hay không? Nếu không sao khi đi khám ở các bệnh viện tuyến huyện em lại được chi trả 100%

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

- Hiện nay, bạn không đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên thẻ BHYT của bạn không thuộc nhóm đối tượng trên thẻ BHYT cũ mà bạn phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng người lao động. Vì vậy, bạn không được sử dụng thẻ BHYT đã cấp trước đó để đi khám chữa bệnh BHYT.

- Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Vì vậy, trên thẻ BHYT có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tuyến xã.

- Trạm y tế xã thuộc tuyến xã, không thuộc tuyến huyện.

- Hiện nay, chỉ quy định thông tuyến đối với bệnh viện huyện trên toàn quốc và thông tuyến trạm y tế xã – phòng khám đa khoa– bệnh viện huyện trên địa bàn tỉnh đối với người đăng ký khám chữa bệnh  BHYT ban đầu tại đây.

Luật BHYT không quy định thông tuyến xã trên toàn quốc. Vì vậy, người tham gia BHYT được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT đối với các trường hợp trên.

Box: Trước câu hỏi của một số bạn đọc về việc có thể tham gia bảo hiểm y tế ở nơi tạm trú hay phải về địa chỉ hộ khẩu để tham gia?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014, người dân được quyền đóng BHYT theo hộ gia đình tại đại lý BHYT trong phạm vi cả nước. Do vậy, người dân có thể đến đại lý thu BHYT hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để tham gia BHYT. Thông tin địa chỉ điểm thu, đại lý thu được niêm yết trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ

https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image