Responsive Image

DetailController

Những thông tin về sự nguy hiểm của bệnh liên cầu khuẩn lợn đã được các cơ quan báo chí, truyền hình nhiều lần đề cập. Thế nhưng không phải lúc nào, cảnh báo nguy hiểm cũng được người dân nhận thức một cách đầy đủ.
"> Những thông tin về sự nguy hiểm của bệnh liên cầu khuẩn lợn đã được các cơ quan báo chí, truyền hình nhiều lần đề cập. Thế nhưng không phải lúc nào, cảnh báo nguy hiểm cũng được người dân nhận thức một cách đầy đủ.
">

Y học thường thức

Rùng mình người đàn ông hoại tử tứ chi sau “bữa tiệc”


Những thông tin về sự nguy hiểm của bệnh liên cầu khuẩn lợn đã được các cơ quan báo chí, truyền hình nhiều lần đề cập. Thế nhưng không phải lúc nào, cảnh báo nguy hiểm cũng được người dân nhận thức một cách đầy đủ.

Những thông tin về sự nguy hiểm của bệnh liên cầu khuẩn lợn đã được các cơ quan báo chí, truyền hình nhiều lần đề cập. Thế nhưng không phải lúc nào, cảnh báo nguy hiểm cũng được người dân nhận thức một cách đầy đủ. Và đó, cũng trở thành tiền đề cho những ca bệnh hết sức đáng tiếc, thậm chí gây di chứng nặng nề về sức khỏe. Trường hợp bệnh nhân Đ.V.K. (51 tuổi, trú Thanh Hóa) vừa bị hoại tử toàn bộ chân tay là một điển hình...N

thit_lon.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image