Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Chỉ thu BHYT một lần khi học sinh, sinh viên tự nguyện đóng

Nhằm giảm áp lực về tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt trong năm học 2018-2019.
 

Theo đó, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1, thực hiện thu phí của những tháng còn lại năm trước đó. Đối với trường hợp đã thực hiện thu theo năm tài chính, thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2018. Học sinh, sinh viên (HSSV) có thể đóng theo thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm/lần, chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

HSSV chỉ phải đóng 70% chi phí tham gia BHYT

BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở; Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

Kết quả hình ảnh cho bảo hiểm y tế

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image