Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

Tránh 'bẫy nghèo' cho dân do chi phí y tế

Khoảng 20% dân số hiện chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhiều trường hợp có nguy cơ “nghèo hóa” vì phải tự chi trả chi phí lớn khi không may mắc bệnh nặng.
 
lamthutuc_baohiemxahoi_baohiemyte_anhngocthang2_vupx.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image