Responsive Image

DetailController

Trước thông tin mà VTV1 và một số các báo đưa “Hàng trăm nghìn người “gánh” chi phí y tế “thảm họa”… và “mức chi phí từ tiền túi cho y tế hiện tại ở Việt Nam là 54,8%”, ngày 27/4, Trường Đại học Y tế Công cộng đã có công văn gửi Bộ Y tế để cung cấp thông tin nghiên cứu đầy đủ và chính xác hơn. Theo đó, thông tin của nghiên cứu mà VTV1 và các báo sử dụng là chưa đầy đủ và không chỉ rõ mốc thời gian có liên quan đến kết quả.

"> Trước thông tin mà VTV1 và một số các báo đưa “Hàng trăm nghìn người “gánh” chi phí y tế “thảm họa”… và “mức chi phí từ tiền túi cho y tế hiện tại ở Việt Nam là 54,8%”, ngày 27/4, Trường Đại học Y tế Công cộng đã có công văn gửi Bộ Y tế để cung cấp thông tin nghiên cứu đầy đủ và chính xác hơn. Theo đó, thông tin của nghiên cứu mà VTV1 và các báo sử dụng là chưa đầy đủ và không chỉ rõ mốc thời gian có liên quan đến kết quả.

">

Sự kiện nổi bật

Mức chi phí từ tiền túi cho y tế VTV1 và các báo đưa chưa thật sự chính xác


Trước thông tin mà VTV1 và một số các báo đưa “Hàng trăm nghìn người “gánh” chi phí y tế “thảm họa”… và “mức chi phí từ tiền túi cho y tế hiện tại ở Việt Nam là 54,8%”, ngày 27/4, Trường Đại học Y tế Công cộng đã có công văn gửi Bộ Y tế để cung cấp thông tin nghiên cứu đầy đủ và chính xác hơn. Theo đó, thông tin của nghiên cứu mà VTV1 và các báo sử dụng là chưa đầy đủ và không chỉ rõ mốc thời gian có liên quan đến kết quả.

Ngày 27.4/2016, VTV 1 và một số báo có trích dẫn kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng tại Hội nghị Khoa học Y tế Công cộng ngày 25/4/2016, với nội dung “Hàng trăm nghìn người “gánh” chi phí y tế “thảm họa”… và “mức chi phí từ tiền túi cho y tế hiện tại ở Việt Nam là 54,8%”.  Trường Đại học Y tế Công cộng đã làm việc với nhóm nghiên cứu và xin được cung cấp thông tin đầy đủ về nghiên cứu như sau:

Nghiên cứu “Gánh nặng chi phí từ tiền túi người dân và bảo vệ tài chính” do nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mức độ chi phí từ tiền túi của người dân tại Việt Nam qua thời gian dựa trên số liệu sẵn có của Điều tra mức sống hộ gia đình do Tổng cục Thống kê thực hiện trong thời gian từ năm 1992 đến năm 2014. Phương pháp nghiên cứu do WHO và nhiều nước trên thế giới sử dụng trong việc đo lường mức độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các chỉ số này cũng đã được Việt Nam sử dụng trong các báo cáo Tổng quan chung ngành Y tế 2013, 2014, và 2015.

hoi-nghi-khoa-hoc-y-te-cong-cong.jpg

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image