Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

Công văn của Giám đốc Bệnh viện về việc không đi lễ, hội trong giờ hành chính

Ngày 01/03/2018, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã ký công văn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong bệnh viện không tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du xuân, lễ hội trong giờ hành chính.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

185

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image