Responsive Image

DetailController

Sự kiện nổi bật

HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VỀ CẤP CỨU, HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐ

Ngày 27/06/08, tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế đã tổ chức “ Hội nghị tăng cường chỉ đạo tuyến về cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc khu vực phía Bắc”. Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, đại diện các Vụ, Cục, Sở  Y tế và hơn 500 đại biểu các bệnh viện đa khoa và trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 các tỉnh phía Bắc.
Mục tiêu của hội nghị là đánh giá tình hình triển khai các hoạt động chỉ đạo tuyến cũng như thực trạng tổ chức, quản lý nguồn lực về cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc tại các bệnh viện. Đồng thời, hội nghị còn đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc trong thời gian tới. Để tiến hành được nhiệm vụ này, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện tuyến trên phải tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, nghĩa là phải thực hiện tốt công tác luôn phiên cán bộ, đưa những cán bộ có trình độ chuyên môn cao về tăng cường cho các cơ sở Y tế để thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật theo phương thức “ cầm tay chỉ việc” nhằm nâng cao năng lực cấp cứu của bệnh viện tuyến dưới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image