Responsive Image

DetailController

Chế độ chính sách

Từ ngày 1.3.2018: Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh

BHXH Việt Nam cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.3.2018.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: H.A

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image