Responsive Image

DetailController

Tin hoạt động Bệnh viện

BỆNH VIỆN BẠCH MAI THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI CỦA DỊCH COVID-19

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế; khôi phục từng bước công tác khám chữa bệnh và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh nhân Covid-19, ngày 24.4.2020, Ban lãnh đạo BV Bạch Mai đã ban hành kế hoạch triển khai công tác khám chữa bệnh trong giai đoạn mới của dịch Covid-19.

bach mai 5815 1585467047

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image