Responsive Image

DetailController

Y học thường thức

Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn hồi cứu dữ liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng chưa có thông tin trên “Sổ sức khỏe điện tử” do tại thời điểm đó, phần mềm tiêm văc-xin phòng Covid-19 quốc gia chưa hoàn thiện để triển khai đồng bộ dữ liệu.

benh vien bach mai huong dan hoi cuu du lieu tiem vac xin phong covid 19

FeaturedNewsController

Responsive Image
Responsive Image